Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Artikel 2 – Algemeen

Artikel 3 – Tot stand komen van de overeenkomst

De overeenkomst tussen Fittastic en de cliënt komt tot stand door middel van:

Artikel 4: Diensten en verplichtingen Partijen

Artikel 5: Toelichting behandeltijd

Artikel 6: Directe toegankelijkheid

Artikel 7 - Prijzen en betaling

Artikel 8 – Declaraties

Artikel 9 - Verhindering

Artikel 10 – Beëindigen & Verlenging

Artikel 11 - Verschuldigdheid

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

Artikel 13 - Klachtenbehandeling

Artikel 14 - Slotbepalingen

Fysiek en mentaal sterk worden zonder streng dieet of uren sporten

Een effectieve methode die je overal ter wereld kunt volgen met hulp van jouw orthomoleculair diëtist.

Ga gratis in gesprek