Privacybeleid

Fittastic, gevestigd aan de Vaargeul 9732JT Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Contactgegevens: www.fit-tastic.nl, Vaargeul 9732JT Groningen, +31650790146, KVK-nummer 75152835, KP-nummer: 19105059389.

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Fittastic gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Als je gebruik maakt van diensten van Fittastic dan hebben wij gegevens van jou nodig. Fittastic verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Die verstrek je via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contactformulier of via de mail. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Deze persoonsgegevens zijn nodig voor het opstellen en verstrekken van een passend behandelplan.

Waarom is dat nodig?

Fittastic heeft jouw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om jou een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan jou te verstrekken.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’.. Dat doet Fittastic alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot jouw behandeling. Jouw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang worden gegevens bewaard?

Fittastic bewaart persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Delen met anderen

Nee, er worden geen gegevens gedeeld. Fittastic verstrekt uitsluitend met toestemming aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiliging

Fittastic neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met Fittastic.

Website Fittastic

De website van Fittastic maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Op de website van Fittastic worden middels cookies de algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van jouw computer en het tijdstip van opgevraagde gegevens die jouw browser meestuurt. Fittastic gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die

Fittastic gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan Fittastic hiermee

de website optimaliseren. Je kunt zich afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen. De cookiegegevens worden gebruikt voor de het bijhouden van het aantal bezoekers op de webpagina en het bepalen van de volgorde waarin verschillende pagina’s van de website door de bezoeker wordt bezocht. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Meer informatie over de cookiewet vind je bij de website van de Rijksoverheid dienst.

Meer informatie

Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens kun je contact opnemen met onze privacy medewerker via het algemene telefoonnummer of via [email protected]

Fysiek en mentaal sterk worden zonder streng dieet of uren sporten

Een effectieve methode die je overal ter wereld kunt volgen met hulp van jouw orthomoleculair diëtist.

Ga gratis in gesprek